Le Fonti Trading Week 2021: Anna Resti Bontoi e Nicola Piasentin